PrologForsiden


Bagsiden


In English

TænkIQ-opgaver


Kodebryder


Psyke-test


Tal-tricks

TankerFilosofisk


Funderen


Finurligheder


Fantasi


Fundet på nettet

EpilogjaskJask eller Noget at tænke over... Test dig selv - sjove opgaver - finurlige tekster.
Tip: tilpas vinduesstørrelsen til siden.
Opgaver og hovedbrud: kalkulu.dk og kalkulu.com
Dagens opgaver: Talopgaver, Ordopgaver, Logikopgaver

Google

    Kodesprog
 1. Ægyptisk
  Egjei enderkei retei ennervei, erdei lleaei lskereei taei yttelei iltei usikmei.


 2. Latin
  Eetd fre careb migel eetd pmo nanm gorstårf eend, nenm tværs fre eend koj oæppen gorf llogek iovederh.


 3. Hollandsk
  vhro tsro ne edl fa ebofklingnne ofsråtr ednne oked?


 4. Kaudervælsk
  rlele slø etdet kyutse lti dkoeOpgaveløsninger

Alexander P. Josiassen www.bighooters.net

1. Etdei reei etdei ammesei orfei igmei.
2. Eend fre uilpast.
3. Ednne re tsarsk noeder!
4. Kngase nfit mloprbe.

Ole Mose, www.novra.dk

1. Erdenvei reei nskøei
2. Fte hodtg iovedh fre fne gordelf
3. edt re te ogtd psrøsgåml 2 rpconet?
4. rfie eosjv rvgopae

Zenia Kim Larsen, www.sitecenter.dk/zenia

1. Endei erhei reei ojei æstennei orfei emnei.
2. Eend ierh fre midtl tjoveres, tyness kegj.
3. Un lbvire edt tsarsk avsnekileger.
4. Rhe askl nma svit elhod entugn glie i enmudn, rleles rgå tde lgat.


Nicolai Stig Hansen

1. egjei enderkei lerefei
2. kaj matinl fre eetd koj jkkei migefreml ;o)
3. aj edt re oj kiek itl ta ived
4. nkihvle dkoe?


Martin Ørding

1. Ttereneei arvei etlei oknei.
2. Gørstef cogstavb fre jkkei migegyldigtl.
3. Iltd emre okpmilecert.
4. nme kike eeæsvrr den tde.


Ingunn Innerdahl Hansen, Færøerne

1. Ettedei reei neei jovsei pgaveoei.
2. eetted fre fne tjovs ppgaveo.
3. edtte re ne jsvo poagev.
4. etdet er en osjv vgopae.


Jens Roland, www.oomphy.com

1. egjei åsei neei andmei
2. eerd warv vdeu bta håg
3. ahn rtdået åp lael ed aldnimenr ahn ås
4. nha tåtrde på en


Gabriel Siegel

1 Usikmei reei gsåoei ejligtdei
2 Oejn eend fre hanskeg metl
3 ejg ofsråtr ogtd okedtsmuepn
4 tde rva kngase mnet


Martin Rune Hansen

1. etdei reei erdei adei angemei enneskermei, erdei ankei
2. oejn, tværs xarv eend jkkei
3. jta, ejg ofsrotd edn i vhret afdl
4. ja, nde rva et ervær kyutse


Ida Schmidt, www.aavangen.webbyen.dk

1. goei ilsammentei enderkei ivei oknei otei illionermei
2. oejn, eend fre pverhovedeto jkkei tværs
3. ednne oked re ebsdt itl rod emd amgne obsgatevr
4. nde rrhøe svit lti nekrentugbækre


Kathrin Christiansen

1. inemei ørnbei årgei eggebei iltei kolesei
2. nenm bllea lank nøsel oemmen sebusserr
3. edt øgr lael edr re oligks ætknneed
4.gje evhad ostr seørfonjle fa nvgopae


Bodil Feldinger

1. Egjei enderkei gsåoei neei eldei, erdei reei egetmei ladegei orfei usikmei!
2. Oejn, eend fre jkkei tås tværs, tyness kegj.
3. Edt re ne irtggi ogd oked, osm onk akn ofvrrie amgne!
4. Enden dkoe er tesbetm sogå igritg dgo!


Anders Gøthe Hansen

1. Egjei ankei gsåoei idelei usikmei
2. Fllere gorf fntelligentei iovederh
3. Ickra ot rpconet
4. tde enmidr elhelr kike om kndas


Katrine Maes

1. egjei orstårfei ntetiei
2. fftere midtl ters kegj mysetl
3. un ofsråtr ejg okednre
4. rnå ndene er dgo er ntalig dgot


Christian Andersen

1. Ennedei odekei reei etrei emnei.
2. Fte ueleskopt fre hodtg bta tes ttjerners ji.
3. Ahrry Opttre re ne ogd obg.
4. Tmi vnan er Nisrchita Erdanesn, og tde er kike Desvn Nsierke.


Ole Faustrup

1. Gjeei ssyneei taei edennei ehjemmesidei reei gvældiei dgoei!
2. Gorf eend hiverg vdfordringu uilt eed tmås, hråg dellerc!
3. Go edt re jsvot ta øles ed ofsrekllgie poagevr.
4. Nde dme nrdyee rva igritg dgo!


Sandra Kring

1. ivetlei reei erligthei
2. mivetl fre ierligth
3. ilevt re ehlrgit
4. tvlie er tirhelg


Søren Ahrensberg

1: Etdei erhei reei ltsåaei orfei værtsei!
2: Kegj iarh bldriga iafth eissed tprogs ji tkolens.
3: Vhroadn ofmrdose ejg ta øles okednre ånr ejg kiek akn psoregt?
4: Jne, gje rvgie åtals po!


Shannie Rasmussen

1) etdei ørgei egjei gsåoei
2) oejn, pgo kegj fre koj fte llogtk iovedh
3) ne emegt illle edl rtro ejg
4) nde rva kike tre æsvr adend


Jakob Trier
1. Egjei orbei iei Apanjei
2. Nerem oøjagtigtn ji Lawasakik
3. Edt re ileg dune ofr Otyko
4. Rhe er tgmee trvam om eemsomrn


Katrine Moes

1. etdei arvei ogdei neei kørsei pgaveoei taei tillesei olkfei
2. ttors iilsenh uilt fllea ierh graf eollandh
3. edt re un edn elttseet fa edm lael
4. glsupldeit åstr tde jo lhet taklr på nmæskre


Brian Pedersen, Bornholm

1) Egjie ankie gsåoie idelie taie ørehie åpie unstnerekie
2) Eetd iarh eud ielth setr ji
3) Edn æsntnig akn ejg goås ofsråt
4) Rbhåe nmi gislønn er dgo kno


Henrik Raaberg

1. ennervei llereei kkeiei ennervei - egjei everlei edmei usikmei
2. blligevela fre ialvdelenh bfa cefolkningenb eummered fnde hennemsnittetg
3.ukn edm edr elevr nuedr ahevst vorelfdae
4. igritg eonispokd eiblvr tde lvglaliee idalrg


Thomas Smedebøl

1. osettestenenrei iei ynei dgaveuei.
2. lunnek crugesb uilt bta pversætteo lodernek
3. emn edt ivlle æver ofr elt
4. ordefr eblv de eilkrfoselgListen opdateres ikke længere, men du kan selv teste dine evner og læse hvad andre har forsøgt sig med.

Skriv din egen kode
.


Til tops - Kommentarer, ros og konstruktiv kritik modtages med glæde af webchef: Jacob Skouboe


Forsiden  |  Bagsiden  |  In English  |  IQ-opgaver  |  Kodebryder  |  Psyke-test  |  Tal-tricks  |  Filosofisk  |  Funderen  |  Finurligheder  |  Fantasi  |  Fundet på nettet  |  jask  Log på